Header 1
Podporujeme kultúrne povedomie
a bohatstvo severného Slovenska
Image is not available
Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Header 1
Header 2
Propagujeme archeologické náleziská
severného Slovenska
Image is not available
Propagujeme archeologické náleziská severného Slovenska
Header 2
Header 3
Povzbudzujeme k spolupráci pri ochrane
nášho kultúrneho dedičstva
Image is not available
Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Header 3
Header 4
Nové nálezy nás vedia
veľmi potešiť a povzbudiť
Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Header 4
Header 5
Nové nálezy nás vedia
veľmi potešiť a povzbudiť
Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Header 5
Header 6
"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!
Image is not available

"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!

Header 6
previous arrow
next arrow

Medená sekerka z Hruštína

Medená sekerka (foto: B. Danielová)

V obci Hruštín (okr. Námestovo), poloha Predné Bosurčie, bola v potoku Hruštínka, nájdená plochá medená sekera. Ide vôbec o prvý praveký archeologický nález z katastra obce Hruštín. Nález bol odovzdaný do Oravského Múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku miestnym rodákom J. Gáborom v roku 2017. Podľa slov nálezcu bola sekera objavená náhodne, a to pri vyberaní kameňov zo severného brehu potoka v extraviláne obce. Po dohode s nálezcom bola vykonaná obhliadka náleziska, ktorá zahrňovala GPS zameranie a prieskum okolia. Pri obhliadke neboli žiadne ďalšie artefakty zistené ani v okolí náleziska. V bezprostrednej blízkosti nie je možné doložiť prítomnosť človeka v praveku, keďže nad polohou sa v súčasnosti nachádza súvislý les a vegetácia.

Plochá sekera s konvexným prierezom s nevýrazne sa rozširujúcim oblým ostrím a rovným, mierne vklesnutým tylom (obr. 2; 3: 1). Dĺžka sekery je 13,6 cm, maximálna šírka 2,8 cm, hrúbka 1,6 cm a váha 440 g. Povrch je zo všetkých strán výrazne skorodovaný, so zvyškami modrozelenej, oranžovej a bielej patiny. Na náleze nie sú viditeľné žiadne stopy po povrchovej úprave, prítomnosti bočných líšt, prípadne zdobenia.

Medená sekerka z Hruštína (foto: B. Danielová)

Nálezca sekerky p. J. Gábor (foto: B. Danielová)

Účel eneolitických medených predmetov (sekier alebo klinov) je v literatúre opisovaný rôzne. Starší názor vychádza z plynulého vývoja plochých kamenných sekier a pripisuje im funkčný význam (Čaplovič 1987, 31 n). V súčasnosti sa odborná verejnosť prikláňa k symbolickej interpretácii ťažkých medených sekeromlatov a plochých sekier, ktoré mali označovať prestíž ich vlastníkov (Kuna 1989; Dobeš a kol. 2010, 66). Väčšina eneolitických medených predmetov v strednej Európe je bez nálezového kontextu, čím neprispievajú k problematike interpretovania postavenia a funkcie medených sekier v rámci spoločnosti. Sekera z Hruštína a dýka z Istebného pochádzajú z potokov a hypoteticky ich možno spájať s votívnymi darmi podobne, ako sú interpretované analogické nálezy z územia Poľska (Nebelsick/Łyszkowic 2015).

zdroj:

Článok Barbory Danielovej: Medená sekerka z Hruštína. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia 27, Ročník CXI – 2017. Bratislava 2017, s. 43-47

celý článok nájdete tu:

https://www.academia.edu/35927734/Meden%C3%A1_sekera_z_Hru%C5%A1%C3%ADna_-_Fund_eines_Kupferbeils_aus_Hru%C5%A1t%C3%ADn

 

2 komentáre

  1. Mam tieš vikopanu. Rad bisom odozdal .kolko sa pohybuje cena. Sekera bola najdena vlese potkopol som sa a zrazu viďel.som aki si hrzdu keď som holimi rukami začal pomali hrabať. Neveril som čo to je sekera zos meďi bronzda. Taky to kusok sa ňevuďi. Každi ďen. Kolko by bola cena. Zaňu je v skvelom stave.

    • Martin Furman

      9. júla 2024, 15:49

      Dobrý deň. Za náhodne nájdený nález, podľa pamiatkového zákona, je nárok na nálezné. Ak sa splnia všetky podmienky, nálezné sa pohybuje do výšky až 100% hodnoty nálezu, ktorú určuje znalec. Na začiatok potrebujeme bližšie informácie: kedy bol nález nájdený, miesto nálezu, fotografiu. Následne sa osobne stretneme, ukážete nám kde presne ste to našli a posunieme to Pamiatkovému úradu SR, ktorý zabezpečí znalecký posudok a stanoví výšku nálezného. Prosím, ozvite sa mi mailom na adresu: martin.furman@pamiatky.gov.sk, alebo telefonicky na 0905 370 232. Ďakujem, Martin Furman

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*

© 2024 septentrio

Theme by Anders NorenUp ↑