Pri reštaurovaní stĺpov hlavného oltára sv. Barbory z roku 1730 vo františkánskom kostole v Žiline bola odkrytá farebnosť, o ktorej verejnosť, ale i metodici Krajského pamiatkového úradu Žilina, pred začiatkom reštaurovania netušili. Oltár už šiestu sezónu reštauruje tím akad. soch. Dušana Hagaru.

Detail na stĺpy oltára pred reštaurovaním
Stĺpy a ich krásna farebnosť po reštaurovaní
Celkový pohľad na oltár sv. Barbory pred reštaurovaním