V podhradí sa nachádza jedna z najstarších stavieb v obci, ktorú môžeme spojiť so stavebnou činnosťou palatína Juraja Thurza. Je to pôvodne neskororenesančný hostinec, ktorý podľa písomných prameňov slúžil aj ako mýtnica. Neskôr bol barokovo a klasicisticky prestavaný a adaptovaný na obytnú budovu.

Objekt, rovnako ako hrad, je v správe Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a v tomto roku prebehne jeho komplexná obnova a reštaurovanie. Po ukončení prác v objekte vzniknú nové priestory pre potreby múzea, priestory pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami, tiež priestory na výstavy, koncerty, rôzne iné kultúrne podujatia a školiace stredisko.