Koncom februára 2014 p. Ján Harmaniak z Necpál pri plnení pracovných povinností súvisiacich s údržbou lesa údajne náhodne objavil súbor siedmich kusov dvojramenných čakanov. Ako v čestnom vyhlásení uvádza, oznámil ho až po tom, keď sa dozvedel, že ide o archeologický nález. V marci 2014 depot prostredníctvom p. Hanzlíka, kurátora necpalského múzea Notariátu získal Dr. M. Horňák, archeológ spoločnosti VIA MAGNA, s. r. o., ktorý spolu s nálezcom miesto navštívili. Dňa 24. marca 2014 sa nález dostal na KPÚ Žilina. Pre získanie čo najpodrobnejších informácií o nálezových okolnostiach KPÚ Žilina inicioval dňa 2. apríla 2014 obhliadku miesta za účasti nálezcu a archeológov Považského múzea – Mgr. Andrei Slanej a Mgr. Jozefa Moravčíka.

Poloha sa nachádza v katastrálnom území obce Belá, v bočnej vetve Belianskej doliny nazývanej Dolná Svinná. Miesto nálezu predstavuje miernu plošinku s výskytom početných kameňov rôznej veľkosti porastených machom.

Obr. 1 Nálezca ukazuje miesto nálezu depotu (foto: M. Furman).

Podľa nálezcu depot ležal plytko pod kamením, pričom časť ramena jedného z čakanov trčala zo zeme. Ako ďalej v zápisnici nálezca uviedol, všetkých sedem sa našlo spolu, časť nad, časť pod koreňom stromu. Keďže miesto sa nachádza v lesnom poraste, nebolo možné získať presné GPS súradnice. V bezprostrednom okolí, v okruhu cca sedem metrov boli zistené viaceré neveľké výkopy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s nelegálnou činnosťou detektoristov. Počas obhliadky bol použitý detektor kovov so zámerom zistiť prípadné ďalšie kovové artefakty. Okrem centových mincí uložených nálezcom na mieste depotu, neboli objavené žiadne ďalšie kovové predmety ani v širšom okolí (Novotná/Furman 2018, s. 75).

Viac o náleze bronzových dvojramenných čakanov sa dozviete tu:

Furman, Martin. Belá. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 18-19.

Novotná, Mária/Furman, Martin. Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné čakany karpatskej proveniencie. In: Památky archeologické CIX, 2018, 75-96. online link:

https://www.academia.edu/38020023/Bronzov%C3%BD_depot_z_Belej_Dul%C3%ADc_okres_Martin_a_dvojramenn%C3%A9_%C4%8Dakany_karpatskej_proveniencie_Das_Bronzedepot_aus_Bel%C3%A1_Dulice_Bez_Martin_und_die_Doppelarmkn%C3%A4ufe_karpatenl%C3%A4ndischen_Ursprungs_Pam_Arch_CIX_s_75_96