V apríli 2015 Mgr. P. Ličková pri prechádzke na hrad Blatnica našla na turistickom chodníku striebornú mincu. Prostredníctvom mailu informovala dr. M. Horňáka, ktorý následne informáciu posunul KPÚ Žilina. Na osobnom stretnutí nálezkyňa bližšie informovala KPÚ Žilina o mieste a okolnostiach nálezu. Podľa jej výpovede sa miesto nálezu nachádza cca 30 m juhozápadne od zrúcaniny hradu Blatnica, priamo na prístupovom chodníku. Išlo o náhodný nález počas výstupu k hradu.

Keďže išlo o náhodný nález, nálezkyňa si následne uplatnila nárok na nálezné, ktoré jej prislúcha v zmysle pamiatkového zákona. Strieborný denár bol vyrazený okolo roku 1496 v Kremnici. Hrad Blatnica, v blízkosti ktorého sa minca našla, prešiel bohatou históriou, preto prítomnosť strieborného denára nie je žiadnym prekvapením.

Averz a reverz strieborného denára z Blatnice (spracoval: M. Furman).

Opis mince:

Uhorsko, Vladislav II. Jagelonský (1490-1503), Kremnica (komorský gróf Hellebrand a František Körnidel), denár (1490-1502, pravdepodobne okolo roku 1496). Minca určená podľa: Huszár 1979, č. 804.

zdroj:

Furman, Martin. Blatnica. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 20.