Knihu „Nové objavy v Žilinskom kraji I“ pojednávajúcu o archeologických aktivitách Krajského pamiatkového úradu Žilina úradu v rokoch 2014-2018 si môžete zadovážiť cez Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý je jej vydavateľom. Cena za kus je 10 € (link: http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/Cennik_publikacii_pusr_2022_3.pdf)

Opisuje 74 rôznych akcií z 59 katastrov prevažne Liptova, Oravy, Turca a Považia. Veríme, že si v nej každý nájde niečo, čo ho môže zaujať.  Ambíciou krajského pamiatkového úradu v Žiline je v tomto trende pokračovať. Už pracujeme na druhom dieli. Spracovaním sa podobá knihe Opevnenia na Liptove, tematicky je však omnoho pestrejšia a obsahuje nové nálezy od praveku po prelom 19. a 20. storočia. Základom každého hesla je výskumná dokumentácia – primárny zdroj dostupný pre podrobnejšie štúdium. Na našej webovej stráne postupne budeme publikovať základné informácie z jednotlivých hesiel tejto knihy, čím sa priebežne budú obohacovať informácie o obciach, z ktorých nové nálezy pochádzajú.