Spracované podľa: URBANOVÁ Viktória: Jozef Moravčík. In: JOZEF MORAVČIK. Výberová personálna bibliografia 2015. Vydala: Krajská knižnica v Žiline. ISBN 978-80-85148-82-4

 

PUBLIKÁCIE

MORAVČÍK, Jozef: Kaplnka Božieho tela : archeologický výskum murovaného objektu pri kostole svätého Štefana : Považské múzeum, Žilina-Budatínsky zámok, Žilina: Považské múzeum, 1996. 9 s. (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Anton Petrovský-Šichman; [zostavil: Marián Mrva]. Žilina : Považské múzeum, 1998. 55 s.   (Biografie). ISBN 80-88877-12-1 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenia severozápadného Slovenska. Žilina : Považské múzeum, 1999. 17 s. ISBN 80-88877-15-6 (brož.)

MORAVČÍK Jozef/ŠTANSKÝ, Peter/ŠLOPEK, Viliam: História Žiliny – Žilinský rínok. Žilina : Edis, 2002. 101 s. ISBN 80-7100-940-7 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef/ŠKVARNOVÁ, Monika/KRUŠINSKÝ, Štefan: Kostol sv. Štefana kráľa. Žilina : Edis, 2002.  88 s. iSBN 80-7100-964-4 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Pravek a história Kysúc . Čadca : Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, 2006.  24 s. ISBN 80-969630-9-0 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Žilina – centrum severného Slovenska : od praveku po stredovek. Mesto Žilina, 2011. 40 s. ISBN 80-88877-36-9 (brož.)

HURAJT, Ľubomír a kol.: Kamenné pevnosti Slovenska. editor Ľubomír Hurajt. autor textu Jozef Moravčík. Martin : Ľubomír Hurajt, 2011.  245 s. ISBN 978-80-970784-1-6 (viaz.).

MORAVČÍK, Jozef/ZVEDELOVÁ, Kristína/MARČEK, Milan/JANURA, Tomáš: Farský kostol v Žiline. História Žiliny. 11. Žilina : Edis, 2013. 92 s. ISBN 978-80-554-0745-6 (brož.)

ČLÁNKY (populárno-náučné/odborné)

MORAVČÍK, Jozef: Najnovšie archeologické nálezy v okrese Žilina. In: Vlastivedný zborník Považia 10. Martin : Osveta, 1970. s. 5-26.

MORAVČÍK, Jozef: Najnovšie prírastky v archeologických zbierkach Považského múzea a galérie v Žiline. In: Vlastivedný zborník Považia 11. Martin : Osveta, 1972. s. 19-39.

MORAVČÍK, Jozef: Výstava archeologických pamiatok. In: Cieľ. Roč. 26, č. 43, 1973, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Slovania na severozápadnom Slovensku. In: Cieľ. Roč. 26, č. 46, 1973, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Nález bronzovej sekerky v Ďurčinej. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 62-63.

MORAVČÍK, Jozef: Nález stredovekého hrnca v Jasenovom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 63.

MORAVČÍK, Jozef: Črepy neskorolaténskych zásobníc z Marčeka. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 63-64.

MORAVČÍK, Jozef: Nález stredovekej mince vo Varíne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 64.

MORAVČÍK, Jozef: Rímska minca zo Žiliny. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 64.

MORAVČÍK, Jozef: Nové nálezy z Budatínskeho zámku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 64-66.

MORAVČÍK, Jozef: Záchranný výskum v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975. s. 66.

 

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie Žiliny. In: Žilina – dejiny a prítomnosť / Dušan Halaj, Richard Marsina. – Martin : Osveta, 1975. s. 23-33.

MORAVČÍK, Jozef: Nové sídlisko v Divinke na Veľkom vrchu. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 149.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko lužickej kultúry v Dolnej Breznici. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 149-150.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko lužickej kultúry v Ďurčinej. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 150-151.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko púchovskej kultúrnej skupiny v Lysici. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 151-152.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko púchovskej kultúrnej skupiny v Malej Čiernej. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 152-154.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko púchovskej kultúrnej skupiny v Rajeckých Tepliciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 154-155.

MORAVČÍK, Jozef: Hrádok púchovskej kultúry vo Veľkej Čiernej. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 155-156.

MORAVČÍK, Jozef: Hradisko Straník pri Zástraní. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 157.

MORAVČÍK, Jozef: Halštatské sídlisko v Žiline – Závodí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 157-160.

MORAVČÍK, Jozef: Objekt z mladšej doby hradištnej v Žiline – Závodí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976. s. 160-161.

MORAVČÍK, Jozef: Ojedinelé archeologické nálezy v oblasti sz. Slovenska. In: Vlastivedný zborník Považia 12.  Martin : Osveta, 1976. s. 5-12.

MORAVČÍK, Jozef: Nové archeologické nálezy z Púchova a okolia. In: Vlastivedný zborník Považia 12. Martin : Osveta, 1976. s. 13-49.

MORAVČÍK, Jozef: K lokalizácii troch bronzových predmetov. In: Vlastivedný zborník Považia 12. Martin : Osveta, 1976. s. 241-243.

MORAVČÍK, Jozef: Nález halštatskej zásobnice v Trenčianskej Teplej . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 184.

MORAVČÍK, Jozef: Nálezy halštatskej keramiky v Hričovskom Podhradí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 184-185.

MORAVČÍK, Jozef: Nové nálezy púchovskej keramiky zo Zástrania. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 185.

MORAVČÍK, Jozef: Nové nálezy z halštatského sídliska v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 185-187.

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenie z obdobia púchovskej kultúrnej skupiny v Púchove. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 187-188.

MORAVČÍK, Jozef: Stredoveké opevnenie v Kotrčinej Lúčke. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977. s. 188.

MORAVČÍK, Jozef: Nálezy vydávajú svedectvá. In: Cieľ. Roč. 30, č. 1, 1977, s. 3.

MORAVČÍK, Jozef: Nález laténskej keramiky z Hvozdnice. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978. s. 161-162.

MORAVČÍK, Jozef: Nález popolnicového hrobu v Rosine. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978. s. 162.

MORAVČÍK, Jozef: Výskum sídliska púchovskej kultúrnej skupiny v Rajeckých Tepliciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978. s. 163-164.

MORAVČÍK, Jozef: Nové archeologické nálezy v Považskom múzeu v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978. s. 175-180.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie Bytče a okolia. In: Cieľ. Roč. 31, č. 19, 1978, s. 2.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie Bytče a okolia. In: Bytča 1378-1978 / Jozef Kočiš, Slavko Churý. Martin : Osveta, 1978. s. 22-30. (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Praveké sídlisko v Žiline – Závodí. Tisícročná mozaika. In: Cieľ. Roč. 31, č. 28, 1978, s. 7.

MORAVČÍK, Jozef: Rajecké Teplice na začiatku nášho letopočtu. Svedectvo výskumu. In: Cieľ. Roč. 31, č. 47, 1978, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Boli Rimania na severozápadnom Slovensku? In: Poradca. Roč. 5, č. 8, 1979, s. 13.

MORAVČÍK, Jozef: Boli Rimania na severozápadnom Slovensku? In: Poradca. Roč. 5, č. 9, 1979, s. 13.

MORAVČÍK, Jozef: Pokračovanie výskumu sídliska v Rajeckých Tepliciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra 1980. s. 180-181.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko lužickej kultúry vo Varíne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Nitra 1980. s. 144.

MORAVČÍK, Jozef: Slovanské sídlisko v Púchove a Žiline – Porúbke. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Nitra 1980. s. 145.

MORAVČÍK, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1971-1975. In: Vlastivedný zborník Považia 14. Martin : Osveta, 1980. s. 15-63.

MORAVČÍK, Jozef: Hradisko Skalice v Mikušovciach. In: Poradca. Roč. 6, č. 4, 1980, s. 13.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie domy v Žilinskej kotline. In: Cieľ. Roč. 33, č. 24, 1980, s. 4.

PIETA, Karol/ MORAVČÍK, Jozef: Spätlaténezeitlicher opferplatz in Prosné. In: Slovenská archeológia. – Roč. 28, č. 2, Nitra 1980, s. 245-286.

MORAVČÍK, Jozef: Nové nálezy z Rajeckej doliny. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981. s. 178-179.

MORAVČÍK, Jozef: Výsledky zisťovacích a záchranných výskumov Považského múzea v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981. s. 179-185.

MORAVČÍK, Jozef: Slovania na severozápadnom Slovensku. In: Vlastivedný časopis. – Roč. 30, č. 3, 1981, s. 114-117.

MORAVČÍK, Jozef: Prieskumy na lokalitách severozápadného Slovenska. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra 1982. s. 191-196.

MORAVČÍK, Jozef: Púchovská kultúra. Výstava v Považskom múzeu. In: Cieľ. Roč. 35, č. 18, 1982, s. 2.

MORAVČÍK, Jozef: Prieskumy archeologických lokalít v okolí Žiliny. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983. s. 168-172.

MORAVČÍK, Jozef: Výstava Púchovská kultúra v Považskom múzeu v Žiline. In: Múzeum. Roč. 28, č. 1, 1983, s. 87-90. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Prieskumy v okrese Považská Bystrica. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. Nitra 1985. s. 162-164.

MORAVČÍK, Jozef: Prírastky nálezov z okresu Žilina. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984.  Nitra 1985. s. 165-166.

MORAVČÍK, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1976-1980. In: Vlastivedný zborník Považia 15. Martin : Osveta, 1985. s. 5-49.

MORAVČÍK, Jozef: Nálezy z Lednice, Púchova – Nimnice a Varína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Nitra 1986. s. 161-163.

PIETA, Karol – MORAVČÍK, Jozef: Druhý prieskum hrádkov Púchovskej kultúry v Maríkovskej a Púchovskej doline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986. Nitra 1987. s. 86-87.

MORAVČÍK, Jozef: Presiahla rámec regiónov: stredoveká dechtáreň vo Varíne. In: Cieľ. Roč. 40, č. 5, 1987, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko lužickej kultúry v Udiči. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra 1988. s. 90.

MORAVČÍK, Jozef: Sídlisko púchovskej kultúry v Žiline, časť Strážov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra 1988. s. 91.

MORAVČÍK, Jozef: Staroslovanská Žilina. Zastavenie v čase. In: Cieľ. Roč. 42, č. 2, 1989, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Veľkomoravské osídlenie. In: Cieľ. Roč. 42, č. 9, 1989, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Praveké umenie na Slovensku. In: Cieľ. Roč. 42, č. 13, 1989, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Ranostredoveká Žilina. In: Cieľ. Roč. 42, č.18, 1989, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Ranostredoveká Žilina. In: Cieľ. Roč. 42, č.19, 1989, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Na rozhraní letopočtov. In: Cieľ. Roč. 42, č. 31, 1989, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie sídlisko. Zastavenie v čase. In: Cieľ. Roč. 42, č. 43, 1989, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Prvá budova mestskej radnice v Žiline. In: Cieľ. Roč. 42, č. 49, 1989, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Záchranný výskum sídliska lužickej kultúry v Púchove v časti Dolné Kočkovce. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988. Nitra 1990. s. 113-114.

MORAVČÍK, Jozef: Bronzové diadémy. In: Cieľ. – Roč. 43, č. 4, 1990, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Bronzové ihlice z Ovčiarska. In: Cieľ. Roč. 43, č. 31, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Pôvodný názov Žiliny neodhalený. In: Cieľ. Roč. 43, č. 48, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Pôvodný názov Žiliny neodhalený. In: Cieľ. Roč. 43, č. 49, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Viac o Rajeckej doline. Zastavenie v čase. In: Cieľ. Roč. 43, č. 63, 1990, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Bronzový poklad z Rosiny. In: Cieľ. Roč. 43, č. 66, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Mince Eraviskov z Rajeckej Lesnej. In: Cieľ. Roč. 43, č. 70-71, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Rímske mince zo Žiliny. In: Cieľ.  Roč. 43, č. 67, 1990, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1981-1985. In: Vlastivedný zborník Považia 16. Žilina : Považské múzeum, 1991. s. 5-42. ISBN 80-217-0351-2

MORAVČÍK, Jozef: Žilinská kniha. In: Cieľ. Roč. 44, č. 24, 1991, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Vyšiel Vlastivedný zborník Považia. In: Cieľ. Roč. 44, č. 27, 1991, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Prípravy na významné výročie. In: Cieľ. – Roč. 44, č. 39, 1991, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Komenský opäť vyhnaný – tentoraz zo Žiliny: ešte raz k názvom ulíc. In: Cieľ. Roč. 44, č. 39, 1991, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Jedno z najvýznamnejších hradísk na Slovensku : za poznaním do Divinky. In: Cieľ. Roč. 44, č. 41 (9.10.1991),  s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Život zasvätený práci : cit pre krásu ľudového umenia. In: Cieľ. – Roč. 44, č. 29, 1991, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: K úmrtiu profesorky Vlasty Kristenovej : odišla prvá riaditeľka Považského múzea. In: Cieľ. Roč. 44, č. 42, 1991, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Sakrálne umenie 18. – 19. storočia. In: Múzeum. Roč. 36, č. 1, 1991, s. 53-54. ISSN 0027-5263

VELIAČIK, Ladislav – MORAVČÍK, Jozef: Prieskum niektorých výšinných polôh v okrese Považská Bystrica. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Nitra 1992. s. 99-100.

MORAVČÍK, Jozef: Prieskumy v okresoch Považská Bystrica a Žilina. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Nitra 1992. s. 77-78.

MORAVČÍK, Jozef: Výskum studne na hrade Strečno. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. Nitra 1992. s. 81-82.

MORAVČÍK, Jozef: Hradná studňa na Strečne : odkryté tajomstvá hradného brala. In: Cieľ. Roč. 45, č. 50, 1992, s. 3.

MORAVČÍK, Jozef: P.M. Budatín. PhDr. Marián Klapita. In: Žilinec. – Roč. 2, č. 7, 1992, s. 15.

MORAVČÍK, Jozef: Dejiny hradu Strečno. In: Múzeum. Roč. 37, č. 4, 1992, s. 37. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Za PhDr. Mariánom Klapitom (12.9.1936 – 9.4.1992). In: Múzeum. Roč. 37, č. 4, 1992, s. 62. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Spomienka na prof. Vlastu Kristenovú. In: Múzeum. Roč. 37, č. 2, 1992, s. 58. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Výsledky prieskumu v okrese Považská Bystrica. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. Nitra 1993. s. 97-98. ISBN 80-88709-09-1

MORAVČÍK, Jozef: Zomrel profesor Vojtech Budinský – Krička : medailón nestora slovenskej archeológie. In: Cieľ.  Roč. 46, č. 5, 1993, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Územno – sídelný vývoj okresu: seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 2, 1993, s. 4-5.

MORAVČÍK, Jozef: Beluša – Územie Beluše v predhistorickej dobe : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 4, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Bodiná – Nápisy na skalách : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 5, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Bolešov – Predhistorické osídlenie : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 6, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Borčice – Predhistorické osídlenie : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 7, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Červený Kameň – Predhistorické osídlenie : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 10, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Dohňany – Predhistorické osídlenie : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor.  Roč. 3 (26), č. 11, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Dolná Maríková – Púchovská kultúra na Hrádku: seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete.

In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 14, 1993, s. 4

MORAVČÍK, Jozef: Dolné Kočkovce – Najstaršie nálezy z mladšej doby kamennej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 15, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Dubnica nad Váhom – Lovecké družiny už v dávnych dobách : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 17, 1993, s. 6.

MORAVČÍK, Jozef: Ďurďové – Známa archeológom : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 19, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Hatné – Hrádok základom obce : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor.  Roč. 3 (26), č. 20, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Horná Breznica – Lužická kultúra v chotári : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 22, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Horná Maríková – Osídlenie už v dobe kamennej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 23, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Mojtín – Sekeromlat z doby kamennej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor.  Roč. 3 (26), č. 25, 1993, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Horná Poruba – Objavia sídlisko : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 26, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Horovce – Počiatky osídlenia v dobe železnej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 27, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Ilava – Vzácne nálezy : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 30, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Jasenica – Kamenné skrinky okolo žiarových hrobov : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 31, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Tuchyňa – Meč rímskeho dôstojníka : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 34, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Košeca – Archeologické nálezy vďaka úzkokoľajke : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete.  In: Obzor. – Roč. 3 (26), č. 35, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Kostolec – Osada už v dobe kamennej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 36, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Košecké Podhradie – Hradný kopec osídlený už v 9. storočí : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 38, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Krivoklát – Unikátna bronzová spona : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. – Roč. 3 (26), č. 40, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Kvašov – Hradisko terčom hľadačov (zbytočne) : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. – Roč. 3 (26), č. 41, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Ladce – Nálezy už z čias doby bronzovej : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 44, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Lazy pod Makytou – Vzácnosti v osade Tisové : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 45, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Lednica – Nálezov ako maku : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 46, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Lednické Rovne – Ešteže majú Horenickú hôrku : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 47, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Horný a Dolný Lieskov – Slovanské hroby : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 3 (26), č. 48, 1993, s. 4.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie Rajca a okolia. In: Vlastivedný zborník Považia 17. Žilina : Považské múzeum, 1994. s. 7-18. ISBN 80-967183-0-4

MORAVČÍK, Jozef: Mestečko – Torzo púchovskej kultúry : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor.  Roč. 4 (27), č. 2, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Mikušovce – Ojedinelé nálezy : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 3, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Nimnica – Najvýznamnejšia spona : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 4, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Nová Dubnica – Nález zvieracieho rebra : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 5, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Papradno – Zahodil vzácnu sekeru : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 6, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Plevník-Drienové – Ničivý nájazd Germánov : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 7, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Považská Bystrica – Najväčšie na Dedovci : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 10, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Šebešťanová – Hlinená fajka : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 13, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Považská Teplá – Črepy lužickej kultúry : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 15, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Považské Podhradie – Hrad nebol prvý : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 16, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Podmanín – Hrádok nad svahmi : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 17, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Praznov – Sídlisko na Bukovinke : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 17, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Dolný Moštenec – Slovanský mohylník : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 18, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Horný Moštenec – Polámané kvaple : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 19, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Orlové – Orlovské mohyly : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 21, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Prečín – Sekerka, spony, nože : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor.  Roč. 4 (27), č. 23, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Pruské – Explózia nálezov : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 24, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Pružina – Bohatá jaskyňa Dúpna : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 25, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Púchov – Náleziská európskeho významu : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 26, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Púchov II. – Nálezy púchovskej kultúry : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 27, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Sádočné – Kulo sa v hradisku železo ? : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. – Roč. 4 (27), č. 28, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Sedmerovce – Čo sa našlo na družstve ? : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 30, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Slopná – Sekerka s tuľajkou : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 32, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Streženice – Pod Štepnickou skalou : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 33, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Stupné – Dôkazy lužickej kultúry : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 34, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Sverepec – Buldozér nemal oči : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 35, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Udiča – Mikulské pole najvýznamnejšie : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 36, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Prosné / Upohlav – Krvavé pohanské obrady : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 37, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Visolaje – Vrchol v deviatom storočí : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 38, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Vršatské Podhradie – Železný poklad : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. Roč. 4 (27), č. 40, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Záriečie – Unikátna kamenná motyka : seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete. In: Obzor. – Roč. 4 (27), č. 42, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Vieme všetko o našom meste? Výsledky výskumu na Mariánskom námestí v Žiline. In: Žilinský večerník. –  Roč. 4, č. 3, 1994, s. 5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Strečno. In: Hrad Strečno. Považské múzeum Žilina. Žilina : Považské múzeum Žilina, 1994. s. 10-13. ISBN 80-88773-01-6 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Výsledky archeologického výskumu na hrade Strečno. In: Hrad Strečno. Považské múzeum Žilina Žilina : Považské múzeum Žilina, 1994. s. 16-18. ISBN 80-88773-01-6

MORAVČÍK, Jozef: Nové poznatky o osídlení hradu Hričov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995. s. 96-97. ISBN 80-88709-16-4

MORAVČÍK, Jozef: Prieskumy v okrese Považská Bystrica. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995. s. 97-98. ISBN 80-88709-16-4

MORAVČÍK, Jozef: Výskum na Mariánskom námestí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995. s. 98-99. ISBN 80-88709-16-4

MORAVČÍK, Jozef: Zdedená krása. In: Verejná správa, č. 8, 1995, s. 27

MORAVČÍK, Jozef: Kostol svätého Štefana v Žiline : výsledky záchranného archeologického výskumu. In: Múzeum.   Roč. 41, č. 3, 1996, s. 5-7. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Uvádzacia sezóna na hrade Strečno. In: Múzeum. Roč. 41, č. 1, 1996, s. 18-19. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie obce Teplička. In: 730 rokov Teplička nad Váhom 1267-1997 / zostavovatelia Dušan Mikulík, Peter Štanský. – Žilina : Obecný úrad Teplička nad Váhom, Žilinská univerzita v Žiline, 1997. s. 49-62. ISBN 80-7100-431-6 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Praveké dejiny Gbelian (1). In: Žilinský večerník. Roč. 7, č. 38 (17.9.1997), s. 21.

MORAVČÍK, Jozef: Praveké dejiny Gbelian (2). In: Žilinský večerník. Roč. 7, č. 39 (23.9.1997), s. 21.

MORAVČÍK, Jozef: Archeologický výskum potvrdil mnohé unikáty. Púchovskí hutníci vo Varíne. In: Žilinský večerník. Roč. 7, č. 46 (11.11.1997), s. [4. strana prílohy].

MORAVČÍK, Jozef: Aký je náš vzťah k pamiatkam minulosti? In: Žilinský večerník. Roč. 7, č. 50 (9.12.1997), s. [4. strana prílohy].

MORAVČÍK, Jozef: Významné životné jubileum RNDr. Viktórie Urbanovej. In: Múzeum.  Roč. 42, č. 1, 1997, s. 48. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: 30 rokov od úmrtia PhDr. Antona Petrovského – Šichmana. In: Slovenská archeológia. Roč.  45, č. 2, Nitra 1997, s. 446-448. – ISSN 1335-0102

MORAVČÍK, Jozef: Nové urnové pohrebisko v Gbeľanoch. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Nitra 1998. s. 118-119. ISBN 80-88709-36-9

MORAVČÍK, Jozef: Nález bronzovej sekerky v Tepličke nad Váhom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Nitra 1998. s. 119-120. ISBN 80-88709-36-9

MORAVČÍK, Jozef: Ako bola opevnená Žilina. In: Žilinský večerník. Roč. 8, č. 14 (31.3.1998), s. 33.

MORAVČÍK, Jozef: Odkryté dejiny stredného Považia. In: Žilinský večerník. Roč. 8, č. 19 (5.5.1998), s. 25.

MORAVČÍK, Jozef: Čo vieme o pohanskom náboženstve Slovanov a jeho vývoji?  In: Žilinský večerník. Roč. 8, č. 36 (2.9.1998), s. 20.

MORAVČÍK, Jozef: Šírenie kresťanstva a vzdelanosti u Slovanov na našom území. In: Žilinský večerník. Roč. 8, č. 39 (22.9.1998), s. 30.

MORAVČÍK, Jozef: Záriečie v svetle najnovších archeologických objavov. In: Záriečie / Emília Novosádová-Šidlíková… [et al.]. – Dohňany : Ametyst, 1998. s. 9-14. ISBN 80-967493-7-4 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Predhistorické osídlenie a počiatky obce. In: Rajecká Lesná. Friwald / zostavil Bohuslav Pekný, Zuzana Nemčeková. – Rajecká Lesná : Obecný úrad, 1998. s. 9-11. ISBN 80-967977-2-7 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenia severozápadného Slovenska. Výstava archeologických nálezov od neskorej doby kamennej po 17. storočie. In: Žilinský večerník. – Roč. 9, č. 27 (29.6.1999), s. 12-13.

MORAVČÍK, Jozef: Veľkomoravský meč na výstave v Budatínskom zámku. In: Žilinský večerník. – Roč. 9, č. 34 (17.8.1999), s. 15.

MORAVČÍK, Jozef – KOLNÍKOVÁ, Eva: Keltská minca tzv. nitrianskeho typu z Jasenice. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1999. Nitra 2000. s. 89-90. ISBN 80-88709-49-0

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie obcí v okolí Vodného diela Žilina od staršej doby kamennej po stredovek. In: Vlastivedný zborník Považia 2. Žilina : Považské múzeum, 2000. s. 123-153. ISBN 80-88877-20-2

MORAVČÍK, Jozef: Spomienka na Evu Munkovú. In: Vlastivedný zborník Považia 20. Žilina : Považské múzeum, 2000. s. 317-318. ISBN 80-88877-20-2

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršia história. In: Hvozdnica 1250-2000. zostavil Juraj Jakubík a kol. Bratislava : LÚČ, 2000. s. 33-34. ISBN 80-7114-303-0 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Expozícia púchovskej kultúry : prvá expozícia na Slovensku venovaná jednej archeologickej kultúre. In: Múzeum. Roč. 46, č. 3, 2000, s. 19-22. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenie severozápadného Slovenska. In: Múzeum. Roč. 46, č. 1, 2000, s. 8-10. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenie severozápadného Slovenska. In: Pamiatky a múzeá. Č. 3, 2000, s. 65-66. ISSN 4335-4353

MORAVČÍK, Jozef: Spomienka na Evu Munkovú. In: Múzeum. Roč. 46, č. 3, 2000, s. 48. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Výskumy stredovekých kostolov v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Nitra 2001. s.. 156-157. ISBN 80-88709-50-4

MORAVČÍK, Jozef: Koľko kostolov mala Žilina v 13. storočí? In: Žilinský večerník. Roč. 11, č. 6 (6.2.2001), s. 8.

MORAVČÍK, Jozef: Premeny farského kostola v Žiline v 16.storočí. In: Žilinský večerník. Roč. 11, č. 22 (29.5.2001), s. 11.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie kostoly v Žiline. In: Múzeum. Roč. 47, č. 2, 2001, s. 4-7. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Strečno (Národná kultúrna pamiatka, stredoveká pevnosť. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 7, č. 1 (2002), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Beckov. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 7, č. 2 (2002), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Čachtice. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 7, č. 3 (2002), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Stará Ľubovňa. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 7, č. 4 (2002), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Pokračovanie výskumu farského kostola v Žiline. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. Nitra 2002. s. 136-138. ISBN 80-88709-59-8

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenia severozápadného Slovenska. In: Vlastivedný zborník Považia 21. Žilina : Považské múzeum, 2002. s. 7-36. ISBN 80-88877-29-6

MORAVČÍK, Jozef: Farský kostol v Žiline – história siedmych storočí. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 4 (22.1.2002), s. 12.

MORAVČÍK, Jozef: Farský kostol v Žiline – história siedmych storočí. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 5 (29.1.2002), s. 12.

MORAVČÍK, Jozef: Nálezy mincí na území Žiliny za posledných desať rokov. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 12 (19.3.2002), s. 16.

MORAVČÍK, Jozef: Prvé archeologické nálezy v múzeu. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 36 (3.9.2002), s. 20.

MORAVČÍK, Jozef: Čo sa môže dozvedieť český turista o slovenských hradoch. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 47 (19.11.2002), s. 20.

MORAVČÍK, Jozef: História Žiliny v svetle archeologických nálezov. In: Žilina v slovenských dejinách : zborník z vedeckej konferencie k 620. výročiu udelenia výsad pre žilinských Slovákov. [zostavili : Richard Marsina, Peter Štanský]. Žilina : Knižné centrum, 2002, s. 14-31. ISBN 80-8064-158-7 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Príspevok archeológie k najstarším dejinám Žiliny. In: História Žiliny – Žilinský rínok / Jozef Moravčík, Peter Štanský, Viliam Šlopek. Žilina : Edis, 2002. s. 7-32. ISBN 80-7100-940-7 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Kostol sv. Štefana – kráľa – archeologický výskum. In: História Žiliny. 2, Kostol sv. Štefana kráľa / Jozef Moravčík, Monika Škvarnová, Štefan Krušinský. Žilina : Edis, 2002. s. 7-38. ISBN 80-7100-964-4 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Na úsvite dejín. In: Beluša / Jozef Kočiš. Žilina : Vydavateľstvo Jozef Blaha, 2002. s. 5-9. ISBN 80-88948-07-X (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Spišský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 8, č. 3 (2003), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Obdobie praveku a včasného stredoveku. In: Ladce / Branislav Lipták a kol. [Zbora] : Ametyst, 2003.  s. 13-24. ISBN 80-89031-10-2 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Ako vyzerala Žilina v čase prvej písomnej zmienky. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 2 (7.1.2003), s. 14.

MORAVČÍK, Jozef: História a skutočnosť o Žilinskom hrade. In: Žilinský večerník. Roč. 13, č. 9 (25.2.2003), s. 19.

MORAVČÍK, Jozef: Bratislavský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 9, č. 1 (2004), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Starý hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 9, č. 2 (2004), s. 2-3.

MORAVČÍK, Jozef: Oravský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 9 , č. 3 (2004), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Lietavský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 9, č. 4 (2004), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Vývoj názorov na vznik mesta Žilina a výpoveď archeologických nálezov. In: Vlastivedný zborník Považia 22. Žilina : Považské múzeum, 2004. s. 20-53.

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenia v povodí Kysuce. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci. č. 9. Čadca : Kysucké múzeum, 2004. s. 9-14. ISBN 80-967171-8-9 (brož.).

MORAVČÍK, Jozef: Predhistorické osídlenie Varína. In: Varín. Pohľad do jeho histórie. Pamätnica vydaná pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o Varíne Emil Cvacho. Varín : Miestne kultúrne stredisko, 2004. s. 6-9.  ISBN 80-969163-2-7 (brož.).

MORAVČÍK, Jozef: Budatínsky zámok. In: Žilinský večerník. Roč. 14, č. 2 (7.1.2004), s. 15-16.

MORAVČÍK, Jozef: Žilinská kniha. In: Žilinský večerník. Roč. 14, č. 3 (13.1.2004), s. 17-18.

MORAVČÍK, Jozef: Zemetrasenia v Žiline a na okolí. In: Žilinský večerník. Roč. 14, č. 4 (20.1.2004), s. 11.

MORAVČÍK, Jozef: Významné výročia Žiliny v roku 2004. In: Žilinský večerník. Roč. 14, č. 13 (23.3.2004), s. 20.

MORAVČÍK, Jozef: Žilina od praveku po stredovek. In: Žilinský večerník.  Roč. 14, č. 22 (25.5.2004), s. 9.

MORAVČÍK, Jozef: Založenie Krajského múzea a zrod Považského múzea. In: Žilinský večerník.  Roč. 14, č. 30 (20.7.2004), s. 17.

MORAVČÍK, Jozef: Za PhDr. Mariánom Klapitom (12.9.1936-9.4.1992). In: Múzeum. Roč. 50, č. 1, 2004, s. 62. ISSN 0027-5263

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Fiľakovo. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 10, č. 1 (2005), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Devín. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 10, č. 2 (2005), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Krásna Hôrka. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 10, č. 3 (2005), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Hričov.  In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 10, č. 4 (2005), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Blatnický hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Sklabiňa. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 11, č. 3-4 (2006), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie osídlenie Považskej Bystrice. In: Vlastivedný zborník Považia 23. Žilina : Považské múzeum, 2006. s. 7-26. ISBN 80-88877-44-X

MORAVČÍK, Jozef: Archeologická dominanta Púchovskej doliny : najstaršie osídlenie Mestečka. In. Ján Mišún a kol. – Milan Húževka: Mestečko . Ametyst, 2006. S. 7-14.  ISBN 80-96031-27-7 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Najstaršie dejiny Púchova. In: Karol Janas a kol., (ed.) Miroslav Varga. Púchov. Púchov : Medial, 2006. s. 8-28.  ISBN 80-969574-1-4 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Osobitne o fenoméne púchovskej kultúr. In: Karol Janas a kol., (ed.) Miroslav Varga. Púchov. Púchov : Medial, 2006. s. 121-145.  ISBN 80-969574-1-4 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Bojnický zámok. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 12, č. 1 (2007), s. 2-7.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Branč. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 12, č. 2-3 (2007), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Budatín. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 12, č. 4 (2007), s. 2-7.

MORAVČÍK, Jozef: Výpoveď archeologických nálezov o histórii Žiliny. In: Žilinský región v dejinách Slovenska. [zostavovatelia: Marián Mrva, Miloš Dudáš]. Žilina : Považské múzeum, 2007. s. 15-27. ISBN 80-88877-47-9 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Nové archeologické objavy v Žiline (I.). In: Žilinský večerník. Roč. 16, č. 38 (18.9.2007), s. 10.

MORAVČÍK, Jozef: Nové archeologické objavy v Žiline (II.). In: Žilinský večerník. Roč. 16, č. 39 (25.9.2007), s. 10.

MORAVČÍK, Jozef: Nové archeologické objavy v Žiline. In: Pamiatky a múzeá. Roč. 56, č. 3, 2007, s. 7-11. ISSN 1335-4353

MORAVČÍK, Jozef: Vígľašský zámok. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Nálezy mincí na území Žiliny počas archeologických výskumov. In: Zborník slovenského národného múzea : história 46. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2008. s. 119-125. ISBN 978-80-8060-236-9 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: Podiel archeológie na osvetlení najstarších začiatkov Žiliny. In: Mesto Žilina v rokoch 1208 – 2008: zborník z odbornej konferencie o kultúrnych dejinách Žiliny 4.12 2008. Žilina : Mesto Žilina, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-970020-1-5 (brož.)

MORAVČÍK, Jozef: História Dolného Hričova. Dejiny obce od osídlenia po rok 1208 (prvá písomná zmienka o obci). In: Dolný Hričov 1208-2008. Obec Dolný Hričov, 2008. s. 42-47. ISBN 978-80-969997-2-9 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Budatín. In: Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Roč. 13, č. 3-4, 2008, s. 2-7. ISSN 1335-809X

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Tematín. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Čičava. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 14, č. 2-3 (2009), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Šarišský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 14, č. 4 (2009), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Príspevok archeológie na osvetlení začiatkov mesta Žilina. In: Trnava a počiatky stredovekých miest (zostavila Jaroslava Žuffová). Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2009. s. 145-154. ISBN 978-80-89175-34-5

MORAVČÍK, Jozef: Významnejšie výročia v dejinách Žiliny, pre rok 2009. In: Žilinský večerník. Roč. 18, č. 7 (2009), s. 24.

MORAVČÍK, Jozef: Žilinská mestská pečať. In: Žilinský večerník. Roč. 18, č. 9 (24.2.2009), s. 23.

MORAVČÍK, Jozef: Opevnenie Žiliny a Žilinský hrad. In: Žilinský večerník. Roč. 19, č. 14 (31.3.2009), s. 10.

MORAVČÍK, Jozef: Praveké nálezisko vedel objaviť aj tam, kde by to iní nečakali. Anton Petrovský – Šichman: Priekopník archeologického bádania na severnom Slovensku. In: Žilinský večerník. Roč. 19, č. 28 (7.7.2009), s. 19.

MORAVČÍK, Jozef: Čím sa platilo na území Žiliny v minulosti? In: Žilinský večerník. Roč. 19, č. 29 (14.7.2009), s. 19.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Čabraď. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 15, č. 1 (2010), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Likava. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 15, č. 2-3 (2010), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Hrad Gýmeš. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 15, č. 4 (2010), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef: Považský hrad. In: Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. 16, č. 1 (2011), s. 2-5.

MORAVČÍK, Jozef – NIČÍK, Ján – ŠTANSKY, Peter: Okamih tretí O katastrofách v meste. In: Žilina : príbehy jedného mesta / Dušan Halaj … [et al.] Žilina : Georg, 2012. s. 42-53. ISBN 978-80-89401-92-5 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Osobnosti : Anton Petrovský-Šichman, Marián Klapita, Jozef Moravčík, [časť hesla] archeológia. In: Považské múzeum v Žiline 1942-2012 [zost. Katarína Hallonová, Peter Šimko]. Žilina : Považské múzeum, 2012. s.88, 90, 92, 62. ISBN 978-80-88877-62-2 (viaz.)

MORAVČÍK, Jozef: Žilinský hrad v historických prameňoch a archeologických výskumoch. In: Vlastivedný zborník Považia 26. Žilina : Považské múzeum, 2013. s. 53-66. ISBN 978-80-88877-67-7