SEKEROVÁ, Gabriela: Archeologické potulky storočiami : ľudia siedmej päťročnice. In: Cieľ. Roč. 37, č. 50 (1984), s. 1.

VÝROČNÉ: Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 1999. In: Pamiatky a múzeá. ISSN 4335-4353. č. 3 (2000), s. 64.

VAJDOVÁ, Monika: Vykopaná história : okolo Farského kostola sa nachádza asi 1000 hrobov. In: Žilinské noviny. Roč. 1, č. 7 (1.8.2000), s. 1-2.

Nová monografia o Kostole sv. Štefana-Kráľa. In: Žilinský večerník. Roč. 12, č. 27 (2.7.2002), s. 2.

Mácelová, Marta: Jubileum Mgr. Jozefa Moravčíka. In: Múzeum. ISSN 0027-5263. Roč. 50, č. 1 (2004), s. 47-48.

PIETA, Karol: Jozef Moravčík šesťdesiatročný: In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Roč. 15, č. 1 (2004), s. 25.

BLAHOVEC, Ján: Jozef Moravčík: „Najväčšiu hanbu si spôsobujeme sami – barbarským ničením a vyberaním vzácnych nálezov“ : (seriál rozhovorov so Žilincami). In: Žilinský večerník : týždenník Žilinského kraja . ISSN 1338-1822. Roč. 16, č. 1 (2007), s. 19.

KVAŠŇOVSKÁ, Katarína:  V paláci bude výstava exponátov archeologických výskumov. In: MY Žilinské noviny. ISSN 1336-0043. Roč. 15, č. 5 (10.2-16.2.2014), s. 15.

Who is who v Slovenskej republike: životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. 3. vyd. Zug: Hübners Who is Who, 2006. S. 947. ISBN 3729000578

Považské múzeum v Žiline 1942-2012. Žilina : Považské múzeum, 2012. s.92-94. ISBN 978-80-88877-62-2