Tomáš Kopták napísal k sedemdesiatym narodeninám Michala Slivku medailón dostupný online tu:

https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/141311.pdf?fbclid=IwAR27AIFuWrXn-qb8Tm-VUQszkwifwEpF8BsO1npW8w2fab4PMe8lN5mGCsI

Osobné spomienky na Michala Slivku publikoval Tomáš Kopták v časopise Monument revue 2/2019, kotré sú dostupné online tu:

https://www.academia.edu/42637816/Michalovi_Slivkovi_k_sedemdesiatke

V roku 2021, pri príležitosti 100 rokov od založenia časopisu Krásy Slovenska urobil Mikuláš Huba rozhovor s Michalom Slivkom:

Stav kultúrneho dedičstva je zrkadlový obraz súčasníkov