Vydané knihy:

Povesti a rozprávky z Považia. Vydalo Považské osvetové stredisko a miestny odbor Matice Slovenskej v Považskej Bystrici. 86 strán. Náklad 120 ks. Považská Bystrica 2000.

Kráľ Matej pod Manínom. Vydala Matica Slovenská, 130 strán. Martin 2002.

Dardo a poklad: povesti z Papradnianskej doliny. Vytlačili J+K Nemšová. 72 strán. Nemšová 2008.

Povesti zo Stupného. Zostavil Ing. Milan Krajčoviech. Autor 13 povestí Š. Meliš; autor 2 povestí Ing. M. Krajčoviech. Vydal FOTOLAB, 26 strán. 2009.

Kamenný kôň na Suchovrchu. Vytlačili J+K Nemšová. 83 strán. Nemšová 2014.

Povesti a príbehy (súkromné vydania):

Povesti z Považských dolín. Vydané na vlastné náklady autora, náklad: 10 ks, 74 strán. Považská Bystrica 2003.

Stredné Považie v dobách prehistorických. Vydané na vlastné náklady autora, náklad: 3 ks, 68 strán. Považská Bystrica 2008.

Povesti z Papradňanskej doliny. Súkromné vydanie, náklad: 3 ks, 81 strán. Považská Bystrica 2008.

Mlynárka a zbojníci. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 122 strán. Považská Bystrica 2009.

Rozprávky z Javorníkov. Súkromné vydanie, náklad: 3 ks, 148 strán. Považská Bystrica 2009.

Červené jazero. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 196 strán. Považská Bystrica 2009.

Nech je Belej richtár a iné príbehy. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 202 strán. Považská Bystrica 2009.

Dzedo Beľušoviech. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 120 strán. Považská Bystrica 2010.

O Šmoľovi. Súkromné vydanie, náklad: 10 ks, 17 strán. Považská Bystrica 2010.

Huňový letec. Súkromné vydanie, náklad: 3 ks, 158 strán. Považská Bystrica 2010.

Povesť o Hatnianskom pánovi. Súkromné vydanie, náklad: 5 ks, 35 strán. Považská Bystrica 2010.

Bystrický vodník. Povesti uverejnené v časopisoch Obzor, Považskobystrické novinky, Aspekt, Polaznik. Texty povestí z časopisov okopírované. Súkromné vydanie, náklad: 2 ks, 44 strán. Považská Bystrica 2010.

Hubárske príbehy. Žartovné verše. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 60 strán. Považská Bystrica 2010.

Papradňanské porekadlá čiže povedačky. Súkromné vydanie, náklad: 3 ks, 200 strán. Považská Bystrica 2010.

Papradňanské pole pekne rozorané. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 272 strán. Považská Bystrica 2011.

Povesti z Maríkovskej doliny. Súkromné vydanie, náklad: 4 ks, 114 strán. Považská Bystrica 2011.

Považskobystrické povesti. Súkromné vydanie, náklad: 14 ks, 236 strán. Považská Bystrica 2011.

Podstrážovské povesti. Súkromné vydanie, náklad: 10 ks, 166 strán. Považská Bystrica 2012.

Vykríkanky od polianky. Súkromné vydanie, náklad: 64 ks, 68 strán. Považská Bystrica 2014.

Povesti zo Štiavnickej doliny. Nevydaná. Považská Bystrica 2014.

Odborné publikácie (súkromné vydania + rukopisy)

Mince v základoch domov. Osudy peňazí. Rukopis. Papradno 1997.

Ohlasy doby pohanskej. Nevydané.

Slovník archaických slov z obce Papradno. Súkromné vydanie, náklad: 10 ks, 200 strán. Považská Bystrica 2010.

Životopis Petra Chantáka. Súkromné vydanie, náklad: 11 ks, 132 strán. Považská Bystrica 2013.

Naša rodina v čase v čase Slovenského národného povstania. Súkromné vydanie, náklad: 10 ks, 158 strán. Považská Bystrica 2013.

Ľudový rezbár Štefan Meliš. Články, informácie, fotografie z periodík. O ľudovej rezbárčine. Súkromné vydanie, náklad: 2 ks, 84 strán. Považská Bystrica 2010.

Môj koníček archeológia. Články a informácie z periodík Obzor, Považskobystrické novinky, Historická revue, Polazník. Okopírované. Celkom 36 článkov. náklad: 2 ks, 75 strán. Považská Bystrica 2010.

Pohľady do minulosti Papradna. Okopírované články autora z časopisu Polazník. 19 článkov. náklad: 2 ks, 68 strán. Považská Bystrica 2010.

Zberateľ považských povestí. Okopírované články autora z časopisov Obzor, Aspekt,. Považskobystrické novinky, Slovenské národné noviny, Polazník. náklad: 2 ks, 48 strán. Považská Bystrica 2010.