Je to mimoriadny človek a pritom sa z tých svojich dedín v podstate ani ďalej nedostal. Napriek tomu to čo kolo seba zhromaždil sa nedá často porovnávať ani s profesionálnymi bádateľmi. Nakoniec preto som ho aj pritiahol do tej spolupráce, lebo žiadny iný nebol taký aktívny ako p. Meliš. Ani Ernest Poliak, ten mal ešte aj iné záujmy – poľovníctvo aj rybárstvo a archeológia sa mu občas iba priplietla k nohám. Ale nikdy nezabudol oznámiť žiadny nový nález, alebo objav novej lokality. Takýchto spolupracovníkov by mal mať každý archeológ a vtedy by sa podarilo zachrániť ešte viac pamiatok ako doteraz.“

Jozef Moravčík, archeológ (20.6.2017)