Dňa 9.septembra 1928 sa v Prahe narodil dlhoročný spolupracovník Považského múzea v Žiline a Archeologického ústavu SAV v Nitre pán Štefan Meliš. Od roku 1958 bol verným spolupracovníkom mnohých archeológov a doteraz, aj v takomto vysokom veku, neúnavne sleduje všetko, čo sa deje v okolí jeho bydliska v Považskej Bystrici. Záujem o naše najstaršie pamiatky sa v ňom prebudil pri prvej samostatnej obhliadke významnej lokality – malého opevnenia Predná hôrka v Jasenici, ktoré si všimol už v roku 1958 pri ceste z Papradna (kde vtedy býval) k Nosickej priehrade. Práve vtedy ju dokončili a začali napúšťať vodou. Nálezy prvých drobných črepov púchovskej kultúry, ktoré tu objavil, ho priviedli na myšlienku napísať o svojom objave Dr. Antonovi Petrovskému do múzea v Žiline. Tak začala ich dlhoročná spolupráca. Trvala až do roku 1967, kedy Dr. Petrovský predčasne zomrel. Štafetu vzájomnej spolupráce prevzal vtedy nový pracovník múzea – pisateľ tejto zdravice. Osud tak tomu zrejme chcel, že sme na hrádku Predná hôrka po 40. rokoch od jeho prevej návštevy spolu našli vzácnu keltskú striebornú mincu nitrianskeho typu, ktorá sa stala hlavným symbolom novej expozície inštalovanej v Púchove a venovanej práve púchovskej kultúre.

 

Š. Meliš za 50 rokov svojej prieskumnej práce v teréne severozápadného Slovenska objavil desiatky slovanských mohýl, ako aj sídlisk, počnúc staršou dobou kamennou a končiac stredovekom. Hrádky a hradiská, najmä púchovskej kultúry i slovanské. Na malom opevnení v Dolnej Maríkovej, v polohe Široká, našiel dokonca vzácny depot železných nástrojov z 9. stor., ktorý odovzdal do AÚ SAV v Nitre. Spolu sme viedli archeologický krúžok v Považskej Bystrici, v ktorom sa vyše 10 rokov schádzali nadšenci pre naše najstaršie pamiatky. Dokonca sme spolu urobili aj výstavu nálezov získaných počas vlastivedných vychádzok do okolia Považskej Bystrice. Pán Meliš Obetavo spolupracoval aj s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, pre ktorý zbieral chotárne názvy. Často sa zúčastňoval aukcií v rôznych mestách, kde sa mu niekedy podarilo zachrániť vzácne archeologické nálezy a nezištne ich odovzdal do múzea v Žiline.

zdroj: J. Moravčík: Štefan Meliš – osemdesiatnik. In: INFORMÁTOR Slovenskej archeologickej spoločnosti, XIX/2008/2, Nitra, s. 27

Bližšie informácie o životných osudoch pána Meliša s môžete dozvedieť v sekcii “ROZHOVOR”