Osada vznikla pred príchodom F. Thurzu na Oravu, teda pred r.1552 (Kavuljak 1955, 215)
1567prvá historická zmienka, vtedy sa v daňových súpisoch uvádza, že osada Prybiss je novozriadená osada pána Thurzu (Kavuljak 1955, 215)
1578mal Pribisz 1,5 rale (Kavuljak 1955, 215)
1588majú v Pribissi valasi pána Thurzu 2 porty (Kavuljak 1955, 215)
1593má Prybyss 2 porty (Kavuljak 1955, 215)
1598v osade Prybyss bolo 13 sedliackych domov (Kavuljak 1955, 215)
1604mal Prybyss len 7 domov, z ktorých r.1608 sa pre spustošenie hajdúchov a veľkú biedu odrátali 4, takže na zdanenie ostali len 3 sedliacke domy (Kavuljak 1955, 215)
1619bol v Pribiši šoltýsom akýsi Ján, ktorý spravoval 6 valeských sedliakov a 4 želiarov (Kavuljak 1955, 215)
1624-1626v celom chotári bolo osevnej plochy na 340 lukien zrna, lúk na 80 vozov sena, rodín 33 (asi 170 ľudí) (Kavuljak 1955, 216)
1647mala osada Pribiss 1 poru okrem šotýstva (Kavuljak 1955, 216)
1686sa v Pribiši nenachádzlao viac ako 2,5 osadenej usadlosti, ostatné sú opustené a bez obyvateľov. Pred dvoma rokmi boli celé usadlosti úplne vypálené (Kavuljak 1955, 216)
1712bolo 6 obývaných ralí, osevnej plochy bolo na 165 prešporských meríczrna, lúk na 32 vozov sena (Kavuljak 1955, 216)
1715bolo 5 obsadených ralí, osevnej plochy  na 679 korcov zrna, lúk na 49 vozov sena, žilo tu 54 gazdov (asi 270 ľudí) (Kavuljak 1955, 216)
1728sa spomína mlyn o jednom kameni (Kavuljak 1955, 216)
1778tu bolo na 8 raliach 374 ľudí (Kavuljak 1955, 216)
1828tu bolo 87 domov a 504 ľudí (Kavuljak 1955, 216)
1870bolo v Pribiši 96 domov a 499 ľudí (Kavuljak 1955, 216)
1930tu bolo 74 domov a 359 ľudí (Kavuljak 1955, 216)