Bobrovec – Mních

Lokalita Mních sa nachádza na skalnatom vápencovom masíve. Plocha hradiska tvaru nepravidelného lichobežníka má rozmery približne 110 x 30 x 75 x 55 m a je ohraničená kolmými skalnými stenami. Iba na západe, v smere od Jaloveckej doliny a úžiny Hrtany je ľahko prístupný, a práve v tomto priestore sa tiahne 110 m dlhý masívny kamenný val tvorený vápencovými i pieskovcovými platňami. V severozápadnej časti valu je prerušený jednoduchou bránou.

História

Povesť o Mníchu perom Urama-Podtatranského:

Pri Bobrovci strmí vysoká skala, ktorá podobu mnícha s oštiepkom v ruke a o ktorej si ľud rozpráva, že keď bola veliká bieda v Liptove, išlo s Jalovca malé dievča na salaš, aby od valachov vyprosilo niečo pre seba a pre svoju nemocnú matku. Valasi sa mu dali napiť žinčice a dali mu aj celý oštiepok do ruky. keď dievča ale išlo nazpäť, postretnul ho žobravý mních, ktorý, vidiac oštiepok, vzdor prosbám dievčaťa, vzal mu ho, avšak ako chcel do neho zahryznúť, razom blyslo sa, hrom udrel, a mních, v skalu premenený, ostal na tomto mieste stáť a stojí podnes na výstrahu ľuďom.“ (Uram-Podtatranský 1901, s. 41)

1978 – 18. augusta K. Pieta vykonal obhliadku vápencového masívu vrchu Mních nad Jaloveckou dolinou v k. ú. obce Bobrovec. Podnetom mu bola správa A. Droppu o výskyte žulových a pieskovcových kameňov. Sondážou malého rozsahu získal nepočetný keramický materiál. V jednej sonde zachytil množstvo okruhliakov. Dva črepy pochádzajú z okrajov súdkovitých nádob neskorohalštatského obdobia, prípadne púchovskej k. (Pieta 1978).