PIETA 1978 – Pieta, Karol: Bobrovec, Vrch Mních (1462 m), okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 8669/78. AÚ SAV Nitra. Nitra 1978.

PIETA 1980a – Pieta, Karol: Hradisko Bobrovec-Mních v západných Tatrách. AVANS 1978, 1980, s. 211, 212.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016