Vykonané archeologické aktivity:

1933 – 7. augusta roľník L. Ďulačka z Janošoviec (dnes súčasť obce Bukovina) našiel pri kopaní pivnice vo svojej stodole v hĺbke 1,5 m jednu medenú pologuľu s hmotnosťou 6,7 kg. Na spodnej časti pologule je vyrazený kruh rozmerov asi 2 cm, v ktorom je neurčitý znak (Augusta 1935).

1971 – 4. septembra našiel G. Povala, archeológ Považského múzea na sútoku Sestrče a Svätoanského potoka (dnes Annin potok, pozn. autorov) v k. ú. obce Bukovina črepy pravdepodobne púchovskej k. a zo stredoveku (Povala 1977).

1977 – K. Pieta zdokumentoval malé sídlisko lužickej k. v obci Bukovina v polohe Predomlyny-Slatiny. Lokalita bola porušená výkopom trasy plynovodu, pri križovatke ciest do Liptovskej Anny a do Malatinej. Sídliskové objekty zistené neboli, zachytila sa len vrstva mazanice, fragmenty keramiky a štiepaná industria (Pieta 1979a).