PIETA1979a – Pieta, Karol: Bukovina, Predomlyny, Slatiny, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 8921/79. AÚ SAV Nitra. Nitra 1979.

POVALA 1977 – Povala, Gejza: Bukovina-Dušany, Roľa a záhrada, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 8062/77. AÚ SAV Nitra. Nitra 1977.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016