pred 13. stor. Na mieste Selište jestvovalo trvalé či prechodné sídlisko, ktoré v 13. – 14. stor. už neexistovalo (Uličný 2014, s. 46)
1353 Prvý priamy zápis o Bukovine – kráľ Ľudovít I. daroval zemanom Petrovi a Mikulášovi, Jánovým synom majetok v Bukovine (Uličný 2014, s. 46)
1388 Potrdenie vlastníctva majetku od kráľovnej Márie (Uličný 2014, s. 46)
koniec 14. stor. K územiu Bukoviny sa vzťahoval miestny názov Selište (Uličný 2014, s. 46)
1584 Stáli tu 2 zemianske kúrie (Uličný 2014, s. 46)
1584 V bezprostrednom okolí Bukoviny bola zemianska osada Dušany (založil Dušan na prelome 15. a 16. stor.), v r. 1584 mala 2 zemianske kúrie (Uličný 2014, s. 47)
16. – 18. stor. Žili tu len zemania (Uličný 2014, s. 46)
1744 V Bukovine stálo 7 kúrií, v ktorých žilo 10 rodín zemanov Bukovinských (Uličný 2014, s. 47)
1790 V Bukovine stálo 10 kúrií (Uličný 2014, s. 47)
1828 V Bukovine stálo 15 kúrií so 159 dospelými, ktorí boli takmer všetci evanjelici (Uličný 2014, s. 47)
prvá pol. 19. stor. Bukovina bola malá dedina s výlučne zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 47)
prvá pol. 19. stor. V Dušanoch mali kúrie zemianske rodiny ako Alman, Lehocký – neskôr splynuli s Bukovinou (Uličný 2014, s. 47)