1264- Kráľ Belo IV. dal majetok, ktorý nebol pomenovaný, zemanovi Demeterovi. Na tomto území vznikla Dúbrava (Uličný 2014, 56).

1372 – najstaršia priama správa o už jestvujúcej dedine Dúbrava (Uličný 2014, 56).r.

14. stor. – od 14. storočia stál v Dúbrave mlyn (Uličný 2014, 57).

18. stor. – Časť dedinského chotára mala názov Hradište (Uličný 2014, 56).

18. stor. – Dúbrava sa stala stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, 57).

19. stor. – Dúbrava bola veľká dedina s poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, 58).