Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016, 371.

Furman, Martin. Obhliadky stavebných činností na Liptove. In: AVANS v roku 2014. Nitra 2019, 57-58.

Furman, Martin – Záhorec, Ľuboslav. Dúbrava. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 28-30.

Záhorec, Ľuboslav: Rekreačný dom EDEN, Krížska dolina, Nízke Tatry, k. ú. Dúbrava. Výsk. správa T 592. KPÚ Žilina. Žilina 2014.

Záhorec, Ľuboslav. Zaujímavé archeologické výskumy realizované na Liptove v rokoch 2014 – 2016 spoločnosťou Archeovýskum, s. r. o.
In: Sliacka, Simona (Ed.) Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku. Ružomberok 2016, 93-106.