Záhorec 2014 – Záhorec, Ľuboslav: Rekreačný dom EDEN, Krížska dolina, Nízke Tatry, k. ú. Dúbrava. Výsk. správa T 592. KPÚ Žilina. Žilina 2014.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.