1360 Kráľ Ľudovít I. potvrdil zemanom zo Svätého Petra vlastníctvo ich majetkov v susedstve dediny Svätý Peter (Uličný 2014, s. 74)
1381 Z listiny sú známe dediny patriace k svätopeterskej farnosti, avšak ani jeden dokument menovine neuvádza dedinu Jakubovany (Uličný 2014, s. 74)
15. stor. Jakubovany už dokázateľne patrili tým istým zemanom ako Svätý Peter a Jamník, čiže Jakubovany museli vzniknúť koncom 14., prípadne v prvej polovici 15. stor. (Uličný 2014, s. 74)
1474 Najstaršia správa o už jestvujúcich Jakubovanoch, patrili majetkom zemanov z Podturne (Uličný 2014, s. 74)
15. – 16. stor. Dedina patrila postupne zemanom z Podturne a Pongrácovcom zo Svätého Mikuláša (Uličný 2014, s. 74)
1584 Okolo tohto roku a neskôr tu mali Pongrácovci kúriu (Uličný 2014, s. 74)
koniec 16. stor., 17. a 18. stor. Jakubovany boli malou, resp. stredne veľkou dedinou s poddanským a zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 74)
1771 V Jakubovanoch žilo v osobitných domoch 16 sedliackych domácností, v dedine bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 75)
18. až prvá pol. 19. stor. Pongrácovci tu mali potupne tri, prípadne dve kúrie (Uličný 2014, s. 75)
1828 V Jakubovanoch jestvovalo 27 obývaných domov, v ktorých žilo 179 dospelých obyvateľov, z nich bolo 163 evanjelikov a 16 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 75)
prvá pol. 19. stor. Jakubovany boli stredne veľkou dedinou najmä s poddanským, ale aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 75)