PIETA 1968a – Pieta, Karol: Kráľova Lehota, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 4271/68. AÚ SAV Nitra. Nitra 1968.

Kráľová Lehota = Kráľová Lehota. Obecný časopis. Kráľova Lehota

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Majláth 1876 – Majláth, Béla: Liptó megye ős régészeti térképe készítette (Praveká  archeologická mapa Liptovskej župy) Budapest 1876.

 

Bizub 2013Bizub, František: Hradisko v Kráľovej Lehote. Kráľová Lehota 9/2, 2013, s. 1–5.