1924 Obec Liptovské Matiašovce vznikla administratívnym zlúčením dedín Nižné a Vyšné Matiašovce (Uličný 2014, s. 118)
10. – 13. stor. V chotári sa našli stopy po sídelných objektoch, polozemniciach a keramika pochádzajúca z tohto obdobiach, tieto pamiatky určite nezanechali obyvatelia Matiašoviec, lebo tie pred 13. stor. neexistovali, ale Sielničania, prípadne ľudia z Kvačian (Uličný 2014, s. 118)
prvá pol. 14. stor. Matiašovský majetok patril viacerým zemianskym rodinám, ktoré sa v roku 1356 dohodli na rozdelení majetku na severnú a južnú časť, ktoré boli pomenované Nižné a Vyšné Matiašovce (Uličný 2014, s. 119)
prvá pol. 14. stor. Zemania tu dali postaviť pravdepodobne kostol zasvätený sv. Helene (Uličný 2014, s. 119)
17. stor. Opevnenie kostola kamenným múrom so strieľňami a baštami (Uličný 2014, s. 119)
1697 Na základe zostarnutého kostola postavili nový murovaný kostol zasvätený sv. Ladislavovi, ktorý jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 119)
druhá pol. 17. stor. V dedine stál aj drevený kostol, zasvätený sv. Galovi (Uličný 2014, s. 119)
15. – 18. stor. Nižné a Vyšné Matiašovce tvorili počas tohto obdobia jednu obec
1584 V Nižných Matiašovciach stáli štyri kúrie zemanov Matiašovských a vo Vyšných Matiašovciach stála jedna kúria (Uličný 2014, s. 119)
prelom 16. a 17. stor. Matiašovce mali päť zemianskych kúrií, kostol a faru a patrili k typickým liptovským zemianskym dedinám (Uličný 2014, s. 119)
18. stor. V Nižných Matiašovciach stálo počas tohto storočia desať kúrií, v ktorých bývali rodiny zemanov z rodu Matiašovský, ale aj jedna-dve kúrie iných zemanov (Uličný 2014, s. 119)
1828 V Nižných Matiašovciach bolo 31 obývaných domov, v ktorých žilo 256 dospelých obyvateľov, 277 rímskokatolíkov, 21 evanjelikov a 8 židov (Uličný 2014, s. 119-120)
1828 Pri dedine jestvovala osada Korytiny, v ktorej bol v roku 1828 dom so siedmimi dospelými ľudmi (Uličný 2014, s. 120)
1771 Vo Vyšných Matiašovciach hospodárilo šesť sedliackych domácností, v dedine bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 120)
18. stor. V dedine stáli dve kúrie, v ktorých bývali rodiny zemanov Matiašovských (Uličný 2014, s. 120)
prvá štvrtina 19. stor. Žilo tam päť zemianskych rodín rodu Matiašovský (Uličný 2014, s. 120)
1828 Vyšné Matiašovce mali 16 obývaných domov, v ktorých žilo 151 dospelých obyvateľov, 144 rímskokatolíkov a 7 evanjelikov (Uličný 2014, s. 120)
prvá pol. 19. stor. Nad Vyšnými Matiašovcami sa nachádzala samota Meštrova (Uličný 2014, s. 120)