BENEDIKOVÁ 2005b – Benediková, Lucia: Liptovské Matiašovce, Nad Konislavou/kóta 950, okr. Ružomberok. Výsk. správa 16757/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

HANULIAK1975a – Hanuliak, Václav: Záchranný archeologický výskum Liptovské Matiašovce – Pod mníškom, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 34/T. KPÚ Žilina. Ružomberok 1975.

PIETA 2005a – Pieta, Karol: Liptovské Matiašovce, okr. Liptovský Mikuláš, predtým Vyšné Matiašovce, hradisko, 940 m. Výsk. správa 82/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Hanuliak 1999 – Hanuliak, Václav: Stredoveké osídlenie Liptova na základe archeologických  výskumov. Vojtech Budinský-Krička a najstaršie dejiny Liptova. Nitra 1999, s. 56–64.