1263 – Kráľ Belo IV. odmenil vojenské služby Buhumíra majetkom Liptova. Bol to rovinatý, čiastočne obrábaný majetok, pri potoku Štiavnica. Podľa opisu hranice sa darovaný majetok rozprestieral na území, kde vznikol Liptovský Ján, Závažná Porúbka a Nižná Boca  (Uličný 2014, 124).

1327 – Najstaršia správa, ktorá menovite udáva dedinu, v ktorej sa taktiež spomína aj existencia kostola v dedine, ktorý bol zasvätený Jánovi Krstiteľovi (Uličný 2014, 125).

1335 – Farárom sa stal Michal (Uličný 2014, 125).

1380 – V tomto roku bol postavený rímskokatolícky kostol, ktorý stojí doteraz (Uličný 2014, 125).

1554 – Šľachtici založili v dedine gymnaziálnu školu, v ktorej vzdelávali hlavne synov zemanov a mešťanov (Uličný 2014, 126).

1785 – Evanjelici si postavili kostol, ktorý stojí dodnes (Uličný 2014, 126).

19. stor. – Svätý Ján bol veľkou dedinou, najväčšou medzi susednými dedinami (Uličný 2014, 126).