Hampel 1869 – Hampel, Jozef: Ujabb leletek. Arch. Ért. 1, 1869, s. 147–151.

Pieta 2008c – Pieta, Karol: Liptovský Hrádok, Vislavce 806 m n. m., okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 16462/08. AÚ SAV Nitra. Nitra 2008.

Furman 2015b – Furman, Martin: Výskumná dokumentácia Liptovský Trnovec. KPÚ Žilina. Žilina 2015.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.