1943 – V. Budinský-Krička podáva správu, že z k. ú. obce Pavlová Ves, z polohy Žloby pochádza torzo profilovaného kamenného sekeromlatu z eneolitu, ktorý sa má nachádzať v Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši (Budinský-Krička 1943b).