Budinský-Krička 1943b – Budinský-Krička, Vojtech: Pavlová Ves, Žloby, okr. Liptovský Mikuláš.  Výsk. správa 506/43. AÚ SAV Nitra. Nitra 1943.