13. a prvá pol. 14. stor. Podľa názvu môžeme identifikovať, že zakladateľom osady bol Pavol, ktorého sa nepodarilo spoľahlivo zistiť (Uličný 2014, s. 171)
1400 Najstaršia správa o Pavlovej Vsi (Uličný 2014, s. 170)
1469 Už pred týmto rokom bola Pavlova Ves majetkovou súčasťou panstva hradu Liptov, neskôr patrila k majetkom panstva hradu Likava (Uličný 2014, s. 171)
druhá pol. 16. stor. a 17. stor. Pavlova Ves so susedným Bobrovčekom tvorili jednu obec, mali spoločného richtára a spoločne im určovali rozsah povinností k zemepánom a kráľovi (Uličný 2014, s. 171)
1580 V oboch obciach hospodárilo spolu 15 sedliackych domácností a okrem sedliakov tu bolo ešte niekoľko želiarskych domácností (Uličný 2014, s. 171)
17. – 18. stor. Pavlova Ves a Bobrovček tiež tvorili jednu obec (Uličný 2014, s. 171)
1770 V Pavlovej Vsi hospodárilo 29 poddanských domácností, v dedine bol aj mlyn a vtedy boli zemepánmi dediny Kubínskovci (Uličný 2014, s. 171)
1828 V Pavlovej Vsi jestvovalo 56 obývaných domov, v ktorých žilo 532 dospelých obyvateľov, z nich 330 rímskokatolíkov a 202 evanjelikov (Uličný 2014, s. 171)
prvá pol. 19. stor. Pavlova Ves bola stredne veľkou dedinou, v ktorej žilo len poddanské obyvateľstvo (Uličný 2014, s. 171)