12. – 13. stor. Archeologickým prieskumom blízko Prosieka sa na dvoch lokalitách našli črepy keramiky pochádzajúcej z tohto obdobia, je možné, že sú pozostatkom po vtedajších prosieckych obyvateľoch, prípadne po obyvateľoch Sielnice (Uličný 2014, s. 180)
1287 Najstaršia správa o prosieckom majetku, kedy kráľ Ladislav IV. dal tamojší majetok, pole aj les ležiaci medzi Prosieckym a Sielnickým potokom zemanom (Uličný 2014, s. 180)
posledná štvrtina 13. stor. Prosiecky majetok získali predkovia uvedených zemanov a z ich iniciatívy mohla vzniknúť osada Prosiek (Uličný 2014, s. 180)
pol. 14. stor. Z iniciatívy zemanov postavili v Prosieku kostol, v roku 1397 už dokázateľne jestvoval a zasvätený bol sv. Margite, po stavebných úpravách jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 180-181)
1584 Okolo tohto roku a neskôr bývala v jednej kúrii zemianska rodina Jóbovcov-Fančalovcov, druhá polovica dediny patrila Kubínskovcom (Uličný 2014, s. 181)
koniec 16. stor. Zemepáni si tu postavili renesančný kaštieľ, ktorý po neskorších stavebných úpravách jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 181)
1600 Stálo tu 22 poddanských, zväčša želiarskych domov a dva boli opustené, v sídlisku bol aj kaštieľ, fara a škola (Uličný 2014, s. 181)
1771 Bývalo tu a hospodárilo 18 sedliackych domácností, k dedine patril aj mlyn (Uličný 2014, s. 181)
18. stor. Časť dediny patrila zemanom Kubínskovcom, trvalými zemepánmi boli v 18. stor. a pol. 19. stor. rodiny zemianskeho rodu Jób, ktorých bolo postupne 8 a bývali vo vlastných kúriách (Uličný 2014, s. 181)
1828 V Prosieku stálo 58 obývaných domov, v ktorých žilo 536 dospelých obyvateľov, 427 evanjelikov, 104 rímskokatolíkov a 5 židov (Uličný 2014, s. 181)
prvá pol. 19. stor. Prosiek bol stredne veľkou dedinou s poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 181)