PIETA, Karol: Hromadné nálezy z Prosieka a Vyšného Kubína. Poznámky k včasnostredovekému osídleniu Liptova a Oravy. In: Slovenská archeológia LXIV-2, 2016, s. 261-279. online zdroj: http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/slovenska_archeologia_2016_2.pdf

BENEDIKOVÁ 2006 – Benediková, Lucia: Prosiek, Nad Vlčím, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 16729/06. AÚ SAV Nitra. Nitra 2006.

BENEDIKOVÁ 2009b – Benediková, Lucia: Prosiek, Nad Vlčím, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 16729/09. AÚ SAV Nitra. Nitra 2009.

MAJTAN 2005 – Majtan, Vladimír: Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky – Prosiek-Hrádok. Žilina 2005. Interný materiál Krajského pamiatkového úradu Žilina. Žilina 2005.

PIETA 1994b – Pieta, Karol: Prosiek, Hrádok, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 13356/94. AÚ SAV Nitra. Nitra 1994.

PIETA 1995b – Pieta, Karol: Nové nálezy z Prosieka. AVANS 1993, 1995, s. 160.