1299 – Najstaršia zmienka o obci Smrečany (Uličný 2014, 189).

1346 – V tunajšom kostole, ktorý bol zasvätený Panne Márií bol farárom Šimon (Uličný  2014, 189).

16.-17. stor. – V kostole začali pôsobiť evanjelici (Uličný 2014, 190).

16. stor. – Na konci 16. storočia sa Smrečany zaradili medzi veľké dediny (Uličný 2014, 190).

19. stor. – Smrečany boli stredne veľkou dedinou s poddanským, zemianskym a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, 191).