Janoška 1923 – Janoška, Miloš: Praobydleniská v Liptove. Krásy Slov. 3/1, 1923, s. 1–13.

Majláth 1876 – Majláth, Béla: Liptó megye ős régészeti térképe készítette (Praveká archeologická mapa Liptovskej župy) Budapest 1876.

Kürti 1932a – Kürti, Julius: Zprávy Liptovského múzea v Ružomberku. Sďeľuje Julius Kürti, správca. Zprávy LM. 1/3, 1932, s. 1–5.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.