Vojtech Majláth sa stal priekopníkom archeologického bádania na Liptove. Ako prvý realizoval, na tú dobu profesionálne, archeologické vykopávky v Liptovskej Ondrášovej, Uhorskej Vsi a Liptovskom Hrádku. Výsledky bádania následne spracoval v štúdiách a publikoval v už zmienených časopisoch.

1872 – V auguste realizoval V. Majláth archeologické vykopávky v Uhorskej Vsi, kde objavil ďalšie lužické pohrebisko. V priebehu mesiaca vykopal 17 urien, z toho v dvanástich boli milodary – bronzové ihlice, drôty, hlinené a sklené koráliky (Majláth 1873, s. 56).

1933 – A. Čenka z Uhorskej Vsi, prostredníctvom Ľ. Beťku, odovzdal LM v Ružomberku kamennú sekerku z pazúrika, ktorú našiel pri roztĺkaní hrúd v hone Vlčienec, alebo na Zadnej Babke v k. ú. Uhorská Ves, neďaleko Jamníckeho chotára. V. Uhlár datuje nález s otáznikom do eneolitu. Odvoláva sa pri tom na nálezy badenskej k. z neďalekej Podturne (Uhlár 1953).