11. – 12. stor. Obyvateľmi Uhorskej Vsi boli príslušníci miestnej vojenskej družiny uhorských kráľov (Uličný 2014, s. 209)
1230 Kráľ Ondrej II. dal Beuchovi, Hauchovi a Polkovi za ich nepochybne vojenské zásluhy v prospech kráľa rozsiahly územný majetok, v listine sa o tomto majetku uvádza, že prv bol súčasťou územia patriaceho k dedine Uhorská Ves (Uličný 2014, s. 208)
14. stor. Žili tu zväčša poddanské domácnosti, príp. slobodníci a drobní zemania (Uličný 2014, s. 209)
15. – 18. stor. Obec patrila zemanom Svätojánskovcom (Uličný 2014, s. 209)
koniec 16. stor. Uhorská Ves bola malou dedinou, pozostávala z 9 domov želiarov, zemianskej kúrie a majerských budov (Uličný 2014, s. 209)
18. stor. Žili tu zemania rodu Pružinský, ktorí bývali v jednej kúrii (Uličný 2014, s. 210)
prvá tretina 19. stor. Okrem nich tu žili aj tri rodiny iných zemanov vo vlastných kúriách (Uličný 2014, s. 210)
1828 V Uhorskej Vsi jestvovalo 24 obývaných domov, v ktorých žilo 238 dospelých obyvateľov, 219 evanjelikov a 19 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 210)
prvá pol. 19. stor. Uhorská Ves bola stredne veľkou dedinou s tradične poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 210)