UHLÁR 1953 – Uhlár, Vlado: Hlásenie nálezu kamennej sekerky z pazúrika z Uhorskej Vsi. List LM v Ružomberku č. 61/53 zo dňa 13. marca 1953. Výsk. správa 341/53. AÚ SAV Nitra. Nitra 1953.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016