2017

B. Lofajová Danielová a M. Furman objavili nové praveké osídlenie v polohe Lán. Pochádza z neho štiepaná industria z pazúrika a rádiolaritu a novoveké nálezy. Viac sa dozviete v článku https://www.spolokseptentrio.sk/2022/03/23/praveke-nalezisko-v-babine-okr-namestovo/#more-4330

a v literatúre:

Furman, Martin/Lofajová Danielová, Barbora. Babín. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 16-17.

Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin. Nové praveké archeologické nálezy na Orave. In: (Eds. Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin) Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Dolný Kubín – Bratislava 2019, 30-38.