Furman, Martin/Lofajová Danielová, Barbora. Babín. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 16-17.

Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin. Nové praveké archeologické nálezy na Orave. In: (Eds. Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin) Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Dolný Kubín – Bratislava 2019, 30-38.