1564 riadna osada sa tu začala vyvíjať (Kavuljak 1955, s. 46)
1564 prvá písomná zmienka o tejto osade pochádza z daňových súpisov; spomína sa “Babinowo s dvoma raľami” (Kavuljak 1955, s. 46)
1588 obec Babín mala tri porty (porta sa rozumela sedliacka usadlosť do ktorej sa vchádzalo bránou). Do 16. storočia sa od jednej porty platilo každoročne 1/5 floréna, teda 20 denárov v striebre (Kavuljak 1955, s. 46)
1593 sú v Babinove 2,75 porty (Kavuljak 1955, s. 47)
1598 je v Babinove 20 sedliackych domov (Kavuljak 1955, s. 47)
1604 bolo v Babinove 11 domov, 1 opustený (Kavuljak 1955, s. 47)
1608 boli v Babinove pre neúrodu, hlad a hajdúske spustošenie nájdené domy vo veľmi úbohom stave a aj opustené (Kavuljak 1955, s. 47)
1611 v cirkevnej vizitácii evanjelického superintendenta Eliáša Lányiho sa spomína, že v “Babine jest sedláku 9 s rychtárom” (Kavuljak 1955, s. 47)
1615 bola Babincom pridelená hoľa “Paszeky čiže Jaworowá”, na ktorej chovajú 300 oviec (Kavuljak 1955, s. 47)
1619 bolo v Babine 9,5 ralí šoltýskych a sedliackych. Mali aj mlyn (Kavuljak 1955, s. 47)
1647 bolo v Babíne 1,75 porty, čo odpovedalo 7 sedliackym raliam (Kavuljak 1955, s. 47)
1665 Babínci si kúpili drevený kostolík od Lokčanov (Kavuljak 1955, s. 47)
1686 obec spustla počas kuruckých bojov. Obrábali sa len 3 rale (Kavuljak 1955, s. 47)
1690 boli v Babíne obývané len dva rale a polovica šotýstva (Kavuljak 1955, s. 47)
1715 obec bola znovu plne obsadená. Žilo tu 46 gazdov (asi 230 ľudí) (Kavuljak 1955, s. 47)
1716 a v nasledujúcich rokoch boli tzv. “zamrznuté roky”, nebolo úrody, ľudia mreli hladom, dedina sa vyprázdnila znovu, 20 rodín sa odsťahovalo na uhorské zeme (Kavuljak 1955, s. 47)
1728 je zaznačené, že “viacerí z obyvateľov obchodujú s tabakom, ktorý dovážajú z Banskej Bystrice (Kavuljak 1955, s. 47)
1739 tu zúril čierny mor (Kavuljak 1955, s. 47)
1778 žilo v Babíne 413 ľudí na 10 raliach (Kavuljak 1955, s. 48)
1787 do toho roku patri Babín k fare v Lokci, hoci od roku 1665 mal svoj drevený kostolík (Kavuljak 1955, s. 48)
1787 po zriadení fary v Hruštíne pridelili Babín k hruštínskej fare (Kavuljak 1955, s. 48)
1850 prvé zameranie Babínskeho chotára (Kavuljak 1955, s. 48)
1870 sčítanie ľudu: 148 domov a 714 ľudí (Kavuljak 1955, s. 48)
1930 počet domov 162 a počet ľudí 765. V tom roku zbúrali svoj drevený kostolík a postavili na jeho mieste 1933 nový kostol z kameňa (Kavuljak 1955, s. 48)
1934 zničil požiar celú dedinu (Kavuljak 1955, s. 48)
1940 tu bolo 177 domov a 790 ľudí (Kavuljak 1955, s. 48)