Názov je od rodinného mena Hruška, ktorého chotár sa podľa staroslovanskej privlastňovacej koncovky volal Hruščin Chotár, skrátene Hruščin, Hruštín. (Kavuljak 1955, 103)
okolo 1580prvá zmienka (Kavuljak 1955, 103)
1593vo forme Hrussczyn, Hrwsstyn (Kavuljak 1955, 104)
1598Hrusstyn ako príslušenstvo patril medzi valaské osady, novozriadené v horách, predtým nepojaté do sčítania, ešte celkom nedohotovené, má 12 sedliackych domov (Kavuljak 1955, 104)
1604je v Hrušíne 6 domov (Kavuljak 1955, 104)
1605vydal Jiraj Thurzo šoltýsku listinu pre slobodných šoltýcov, ako aj valaských obyvateľov novej osady, zvanej Hruštín. Pre šoltýsov sa dáva jeden mlyn o jednom kameni a píla na rezanie dosiek (Kavuljak 1955, 104)
1619boli v Hruštíne valaskí sedliaci počtom 9 okrem šoltýstva; bol tu mlyn i píla (Kavuljak 1955, 104)
1624-1626rodín tu bolo 30 (asi 150 ľudí) (Kavuljak 1955, 104)
1631mali Hruštinci drevený kostol ako filiálku Lokce (Kavuljak 1955, 104)
1647podľa daňových súpisov mal Hruštín 2 porty (Kavuljak 1955, 104)
17.stor.utrpela dedina mnoho škody (Kavuljak 1955, 104)
1686je zaznačené že obyvateľom boli vzaté celé stáda, okrem jednej alebo 2 kráv (Kavuljak 1955, 104)
1715napočítali 90 rodín (asi 450 ľudí), majú dva pivovary, 7 kotlov na pálenku a 1 kováča (Kavuljak 1955, 105)
1728mlyny mali dva, 1 pílu (Kavuljak 1955, 105)
1778bolo na 12 raliach 605 ľudí (Kavuljak 1955, 105)
1787tu založili samostatnú faru (Kavuljak 1955, 105)
1828tu bolo 183 domov a 943 ľudí (Kavuljak 1955, 105)
1870tu bolo 239 domov a 1121 ľudí (Kavuljak 1955, 105)
1930tu bolo 305 domov a 1470 ľudí (Kavuljak 1955, 105)
1940330 domov a 1627 obyvateľov (Kavuljak 1955, 105)