Barbora Danielová. Medená sekerka z Hruštína. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia 27, Ročník CXI – 2017. Bratislava 2017, s. 43-47

celý článok nájdete tu:

https://www.academia.edu/35927734/Meden%C3%A1_sekera_z_Hru%C5%A1%C3%ADna_-_Fund_eines_Kupferbeils_aus_Hru%C5%A1t%C3%ADn