1600prvá zmienka 20. septembra grófom Jurajom Thurzom (Kavuljak 1955, 159)
1609sa osada Lomná počíta, medzi novozaložené, ešte nezdanená osady (Kavuljak 1955, 159)
1611je Lomná pridelená k fare v Lokci (Kavuljak 1955, 159)
1618poddaní z Lomnej, bývajúci tu veľa rokov, rozhodli sa utiecť s nemalým množstvom náradia, dobytka a majetku, so svojími ženami i deťmi; urobili to za hlbokej noci; urobili to vraj zlodejským spôsobom proti slovu danému županovi, hradným úradníkom a richtárom; keď  to šoltýs a ostatní obyvatelia zistili, išli za nimi a našli ich v Beskydských horách. Najprv ich pobádali priateľskými slovami k návratu, keď to nepomohlo, priviedli ich späť pokiaľ možno poviazaných, niektorých zabili. (Kavuljak 1955, 160)
1619má Lomná mlyn a pílu (Kavuljak 1955, 160)
1624-1626žilo tu 6 gazdov (asi 30 ľudí) (Kavuljak 1955, 160)
1715žilo tu 40 rodín (asi 200 ľudí), je tu pivovar, 2 kotly na pálenku a 1 kováč (Kavuljak 1955, 160)
1728má Lomná múčny mlyn o jednom kameni (Kavuljak 1955, 160)
1748bola Lomná pridelená k fare v Zákamennom (Kavuljak 1955, 160)
1778tu bolo 323 ľudí na 7 raliach (Kavuljak 1955, 160)
1787bola Lomná pripojená k fare v Krušetnici (Kavuljak 1955, 160)
1794postavili kaplnku a kríž pri ceste (Kavuljak 1955, 160)
1828mala Lomná 102 domov a 665 ľudí (Kavuljak 1955, 161)
1837tu vyrábali hrubé halenové súkno, obyvatelia pestovali ľan, robili šindle, dosky a drevené náčinie (Kavuljak 1955, 161)
1840Z biednych zárobkov si postavili druhú kaplnku (Kavuljak 1955, 161)
1870bolo v Lomnej 117 domov a 668 ľudí (Kavuljak 1955, 161)
1930bolo 147 domov a 786 ľudí (Kavuljak 1955, 161)
1940162 domov a 830 ľudí (Kavuljak 1955, 161)