1264 – Kráľ Belo IV. daroval Klementovi z Teplej územný majetok, ktorý bol vyčlenený z majetku Teplej. Zeman Klement sa na tomto majetku usadil. Vznik osady Kalameny spadá do tohto obdobia (Uličný 2014, 79).

1600 – V dedine žili aj tri železiarske domácnosti. Vtedy boli zemianskou dedinou s približne 10 domami (Uličný 2014, 79).

1715 – V Kalamenoch žili 4 železiarske domácnosti (Uličný 2014, 79).

1720 – Kalameny už nemali poddanských obyvateľov (Uličný 2014, 79).

1771 – Po zavedení terezianského urbaru tu hospodárili 4 sedliacke domácnosti(Uličný 2014, 79).

1828 – V Kalamenoch žilo 258 dospelých obyvateľov v 28 domoch (Uličný 2014, 79).

19. stor. – Kalameny boli stredne veľkou dedinou so zemianským a poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, 80).