1852 – V máji, pri kopaní priekopy medzi dedinami Liptovská Osada a Liptovské Revúce, našli robotníci poklad strieborných mincí. Celkový počet mincí sa nepodarilo zistiť. Dr. Zipser, ktorý o poklade napísal krátku správu, odhadol, že spolu nevážili viac ako štvrť libry (cca 128,5 g), čiže šlo o malú hotovosť. Nezvyčajná udalosť vyvolala medzi robotníkmi spor a celú záležitosť následne vyšetroval inžinier, na ktorého príkaz pracovali. Bohužiaľ sa mu podarilo zachrániť iba sedem mincí, pretože zvyšok predali nálezcovia ešte pred vyšetrovaním miestnym židovským obchodníkom. Zachránené mince obsahovali razby grošov a ich násobkov: mesto Gdańsk, groš z roku 1535 a tri trojgroše Žigmunda I. (1506–1548), z rokov 1537, 1538 a 1539 Pruský groš Žigmunda I. z roku 1534 a trojgroš Albrechta Brandenburského (1525–1569) z roku 1535. Tieto razby naznačujú, že poklad bol ukrytý pravdepodobne v tridsiatych rokoch 16. stor. (Svobodová 1982, 179, 180).

2016 – 29. marca zamestnanec KPÚ Žilina počas obhliadky stavby rekreačno-ubytovacieho komplexu v k. ú. obce Liptovská Osada objavil pri kontrole ornice prostredníctvom detektoru kovov polturu Františka II. Rákociho s letopočtom 1707. Svedčí to zrejme o pohybe kurucov na tomto území počas posledného protihabsburgského povstania. (Furman 2016, 359)