Svobodová 1982 – Svobodová, Dana: Nález stříbrných mincí ze 16. století medzi Liptovskou osadou, okres Liptovský Mikuláš, a Revúcou, okres Rožňava. Slov. Num. 7, 1982, s. 179–180.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.