1914 – 21. apríla M. Mračko vyoral v polohe Hlinisko v Martinčeku 13 bronzových mečov ležiacich pri sebe. Ten istý nálezca objavil za podobných okolností jeden meč aj v roku 1912. Pätnásty meč našiel M. Mračko v polohe Hriadky“ (Budaváry 1927,  99).

1952 – 13. augusta LM v Ružomberku zaslalo list AÚ SAV Nitra so žiadosťou o bezodkladný výskum v Martinčeku, na mieste novootvorenej ťažby štrku. Prof. J. Sladký doniesol do múzea dva kusy hlinených závaží práve z miesta ťažby štrku pre novú cestu. Ako ďalej správca múzea píše „v sprievode Dr. A. Húšťavu, univ. profesora, ktorý sa na tento čas v Ružomberku sdržuje, sme vyšli na tvárnosť miesta a zistili sme – ako laici v tomto odbore – že tam sa nachodí prasídlišťe pod holým nebom. V hĺbke od povrchu, asi 60 cm sme našli asi 1,50 m dlhé, 2 až 3 ohništia. Pri kopaní štrku sa vyskytujú mnohé hlinené úlomky a i úlomky kostí, ktoré pre odborníka majú význam, preto navrhujem aby bezodkladne bol odborník vyslatý miesto preskúmať a to tým tobôž, lebo z bane denne odvážajú občania vozami štrk ku stavbe novej cesty...“. AÚ SAV Nitra poslal na miesto nálezu J. Bártu, ktorý skonštatoval na základe doloženého materiálu, že ide o sídlisko púchovskej k., ktoré využilo skalné steny chrániace od západných vetrov (Jakubík 1952).