1260 – Okolo tohto roku sú najstaršie zachované včasnogotické časti tunajšieho kostola. Kostol bol zasvätený sv. Martinovi, čo malo rozhodujúci vplyv na vytvorenie názvu osady, ktorá sa vyvinula pri kostole. Ten stál medzi sídliskami dedín Likava a Lisková, pre ktoré mal slúžiť ako farský kostol (Uličný 2014, 152)

14. stor. – V tomto kostole pôsobil farár Šimon. Po vzniku kostola v Liskovej zostal kostol len pre Likavku (Uličný 2014, 152)

16. stor. – Poloha, na ktorom sa nachádzal patrila do chotára Likavky a tamojší farár patril jej obyvateľom (Uličný 2014, 153)

17. stor. – Kostolná osada Martinček bola stále súčasťou obce Likavka (Uličný 2014, 153)

19. stor. – Martinček bol stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, 153).