Budaváry 1927 – Budaváry, Vojtech: Bronzové meče v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Sbor. MSS 21, 1927, s. 99–103.

Jakubík 1952 – Jakubík, Jozef: Arch. nález pri Lipt. Martinčeku. List č. 167/1952 zo dňa 13. VIII. 1952, Ružomberok. Výsk. správa 143/52. AÚ SAV Nitra. Nitra 1952.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.