1425 Najstaršia správa o Stankovanoch, vtedy však už jestvovali a ich obyvatelia užívali zákupné právo (Uličný 2014, s. 192)
koniec 14. stor. Ak predpokladáme, že aj Stankovany, podobne ako Hubová mali 24 ročnú lehotu, vznik Stankovian spadá do tohto obdobia (Uličný 2014, s. 192)
15. – 19. stor. Stankovany boli súčasťou Likavského panstva nepretržite (Uličný 2014, s. 192-193)
1551 V Stankovanoch okrem šoltýskej domácnosti bývalo ešte 5 poddanských domácností, stál tu pravdepodobne aj drevený kostol (Uličný 2014, s. 193)
15. – 17. stor. Stankovany tvorili jednu obec s Hubovou a Švošovom , mali spoločného šoltýsa a spoločne im vyrubovali daň kráľovi (Uličný 2014, s. 193)
1715 V Stankovanoch a v osade Rojkov žilo 35 poddanských domácností, v dedine sa nachádzal aj mlyn (Uličný 2014, s. 193)
1828 Jestvovalo tu 138 obývaných domov, v ktorých žilo 765 dospelých obyvateľov, všetko rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 194)
prvá pol. 19. stor. Stankovany boli veľkou dedinou s poddanským, šoltýskym aj farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 194)