FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Čaplovič 1961 – Čaplovič, Pavol: Kostra zo st. doby bronzovej v Stankovanoch. Výsk. správa 172/61. AÚ SAV Nitra. Nitra 1961.